HTC Vive 08.10.15

Sie­ma, dzi­siaj w Arka­dii do 22 będzie sto­isko HTC vive i za drob­ną opła­tą będzie moż­na wypró­bo­wać nowe Google, ja teraz cze­kam na swo­ją kolei, podzie­lę się wra­że­nia­mi.

Edit: akcja odby­wa się w Satur­nie.