Zmia­na dome­ny! 00ee00.pl

Witam, jak widzie­li­ście w tytu­le. 3 maja mi stuk­nie rok od kupie­nia tej dome­ny. Nie będę jej prze­dłu­żał na razie, może kie­dyś ją wycią­gnę, jeśli wpad­nie do puli wol­nych domen. Zmie­niam dome­nę i hosting, nowa stro­na będzie się mie­ści­ła na 00ee00.pl. Posta­ram się rów­nież odbu­do­wać forum na forum.00ee00.pl