Wizy­tów­ka

Hej, jestem Adam Bar­to­siak, jeże­li chce­cie się ze mną skon­tak­to­wać, fb słu­ży pomo­cą

Face­bo­ok

Może­cie mnie też zna­leżć tu

forum.android.com.pl

Jestem z Cho­to­mo­wa, dojeż­dżam pocią­giem, resz­ty się dowie­cie w roz­mo­wie ze mną 🙂